Welkom bij de logopediepraktijk van Dorien Snouwaert!

Een goede keus want de logopediepraktijk van Dorien Snouwaert te Noordwijkerhout bestaat reeds sinds 1990. Er is een ruime ervaring met een variatie aan logopedische stoornissen zoals beschreven in het betreffende deel van deze site(klik op 'stoornissen' in de linker kolom).

DSC02620.JPG

De praktijk is toegankelijk voor alle leeftijdsvariaties.Voor kinderen vanaf ongeveer 3 jaar tot volwassenen. Gevestigd in het Gezondheidscentrum te Noordwijkerhout. Hier zijn tevens andere medische en para-medische specialisten ondergebracht mn. huisartsen,consultatiebureau-arts, schoolarts als onderdeel van de GGD, (kinder)fysiotherapeuten, GGD, Valent RDB, 2 apotheken en een kunstzinnig therapeut. Ook is er een woon-zorgcentrum voor ouderen. Meer info over het centrum vind u op www.gzcnoordwijkerhout.nl

Mijn praktijk is een zg. eenmanspraktijk. Zowel de behandeling als de gehele organisatie is in handen van Mw. D. Snouwaert. U ziet mij op bijgaande afbeelding aan het werk.

DSC02595.JPG

Ik ben een all-round logopediste wat betekent dat ik van alle mogelijk logopedische stoornissen kennis heb en deze kan behandelen. Echter met uitzondering van eet en drinkstoornissen en gehoorstoornissen. Een toegevoegd stoornisgebied is de zg. OMFT=Orale Myofunctionele Therapie.
Deze therapie verhelpt problemen in het mondgedrag nl. open mondademhaling, slappe tongfunctie tijdens rust, slikken en spreken. Het gevolg van deze afwijkingen is negatieve invloed op de gebitsontwikkeling en meer kans op verkoudheden, oorontstekingen. Tevens spraakproblemen tav specifieke klankvorming en algemeen pittige duidelijke spraak

Ik hoop U of uw kind binnenkort te mogen ontvangen op mijn praktijk indien logopedische interventie gewenst is. U kunt hiervoor bellen binnen kantooruren op alle dagen behalve woensdagochtend en donderdag, op het praktijknummer: 0252-374962. Of op woensdagochtend en donderdag op het tel.no.071-5767068.