Welkom bij de logopediepraktijk van Dorien Snouwaert!

Een goede keus want de logopediepraktijk van Dorien Snouwaert te Noordwijkerhout bestaat reeds sinds 1990. Er is een ruime ervaring met een variatie aan logopedische stoornissen zoals beschreven in het betreffende deel van deze site(klik op 'stoornissen' in de linker kolom).

DSC02620.JPG

De praktijk is toegankelijk voor alle leeftijdsvariaties.Voor kinderen vanaf ongeveer 3 jaar tot volwassenen. Gevestigd in het Gezondheidscentrum te Noordwijkerhout. Hier zijn tevens andere medische en para-medische specialisten ondergebracht mn. huisartsen,consultatiebureau-arts, schoolarts als onderdeel van de GGD, (kinder)fysiotherapeuten, CJG (Centrum Jeugd en Gezing), GGD, 1 apotheek en een kunstzinnig therapeut. Ook is er een woon-zorgcentrum voor ouderen. Meer info over het centrum vind u op www.gzcnoordwijkerhout.nl

Mijn praktijk is een zg. eenmanspraktijk. Zowel de behandeling als de gehele organisatie is in handen van Mw. D. Snouwaert. U ziet mij op bijgaande afbeelding aan het werk.

DSC02595.JPG

Ik ben een all-round logopediste wat betekent dat ik van alle mogelijk logopedische stoornissen kennis heb en deze kan behandelen.

Vaak voorkomende behandelingen zijn:

 • Spraak- taalachterstand bij jonge kinderen
 • Taalachterstanden bij twee- of meertalig opgevoede kinderen
 • Articulatiefouten bij kinderen
 • Algemene spraakproblemen bij volwassenen
 • Afasie en dysartrie bij volwassenen/ouderen na herseninfarct(TIA of CVA) of bij degeneratieve ziekten(Parkinson, MS e.d.)

Mijn specialisaties zijn:

 • OMFT= Orale Myofunctionele therapie.
  Deze therapie verhelpt problemen in het mondgedrag nl. open mondademhaling, slappe tongfunctie tijdens rust, slikken en spreken. Het gevolg van deze afwijkingen is negatieve invloed op de gebitsontwikkeling en meer kans op verkoudheden, oorontstekingen. 
 • Stemtherapie, een speciaal gebied kennis- en ervaringsgebied.
  U kunt bij mij terecht voor heesheid of anderszins moeite met stemgeven door diverse oorzaken ( zie meer info op het desbetreffende stoornisgebied links).
  Als onderdeel van de stemtraining kan(afhankelijk van de aard van het stemprobleem)
  de zg LaxVox-training gedaan worden.
  Hierbij wordt geluid geproduceerd door een speciale dunne siliconenslang.
  Doel is het verbeteren van de coordinatie tussen houding, adem en stem en het verbeteren van de beweging van de stemplooien.  Hierdoor wordt de stemkwaliteit beter.
  Uiteraard heb ik de beschikking over meerdere stemtrainingsoefeningen die afhankelijk van de stemproblematiek toegepast worden.

 • Spellingstherapie.
  Kinderen met specifieke spellingsproblemen kunnen ook bij mij terecht. Ik beschik over een speciaal spellingspakket waarbij vaak voorkomende moeilijkheden binnen het spellingsonderwijs nog eens aan bod
  kunnen komen cq extra aandacht krijgen.

Ik hoop U of uw kind binnenkort te mogen ontvangen op mijn praktijk indien logopedische interventie gewenst is. U kunt hiervoor bellen binnen kantooruren op alle dagen behalve woensdagochtend en donderdag, op het praktijknummer: 0252-374962. Of op woensdagochtend en donderdag op het tel.no.071-5767068. U kunt zich ook aanmelden via deze website.