Noordwijkerhout, 16 december 2020 

Beste ouders, heer, mevrouw, 

Update na persconferentie maandag 14 december 2020:

De praktijk blijft na de nieuwe maatregelen geopend omdat wij zorg vanuit de zorgverzekeringswet verlenen. Logopedisten zijn daarom uitgesloten van de lockdown. Ik kan u dus op mijn praktijk ontvangen mits u voldoet aan de voorwaarden zoals hieronder beschreven.

Is het niet veilig om naar de praktijk te komen dan bied ik online therapie aan via beeldbellen.

Ik doe er alles aan, om ons allen een veilige omgeving te bieden. Dit behelst de 1,5 meter afstand bij klanten vanaf 12 jaar, triage vooraf en hygieneprotocol (zie ook hieronder gespecificeerd).

Bij twijfel of vragen kunt u mij altijd bellen!

Om uzelf en ons zo goed mogelijk te beschermen, verzoeken we u de praktijk niet te bezoeken, indien u 1 van onderstaande vragen met ‘ja’ beantwoordt: 

 • Heeft u corona? 
 • Heeft u nu huisgenoten met corona? 
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden? 
 • Heeft u of huisgenoten, 1 of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid of koorts hoger dan 38 graden? 
 • Bent u in quarantaine? 
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling? 

Als het voor de zorg van u of u kind noodzakelijk is en ook veilig en verantwoord is, dan kunt u naar de praktijk komen. Dan zijn volgende belangrijke hygiene- en omgangsregels van kracht! 

 • was de handen van u of u kind zorgvuldig kort voorafgaand aan de behandeling. 
 • indien vergeten kunt u gebruik maken van mijn desinfectiespray bij de behandelkamer! 
 • let erop dat uw kind geen handvaten van deuren van onze praktijk aanraakt. 
 • geef vooraf instructies aan uw kind, in de elleboog te niezen of hoesten (bij verkoudheid uiteraard thuisblijven, dan kan online therapie worden ingezet) 
 • neem vooraf met uw kind door , dat zowel de logopedist als uw kind afstand van elkaar houden tijdens de therapie. 

Verdere omgangsregels: 

Voorafgaand aan de behandeling: 

 • Kom pas kort vooraf naar het gezondheidscentrum (5 min). 
 • Er zal een strakke tijdsplanning zijn met voldoende ruimte tussen de klanten om te wisselen. 
 • Maak bij het wachten alleen gebruik van het bankje voor mijn spreekkamer no 17. 

Mocht dit toch bezet zijn, kijk dan waar een ander rustig plekje is. 

 • Steeds zal de 1;5 meter afstand in acht worden gehouden. 
 • Toiletten zijn gesloten voor klanten in het GZC. Dus laat uw kind vooraf thuis naar toilet gaan! 

Tijdens de behandeling: 

 • Kom steeds alleen of indien met uw kind geldt, 1 ouder 1 kind! 
 • Uw kind komt alleen in mijn spreekkamer. De ouder wacht bij voorkeur buiten het centrum of als het rustig is in de wachtruimte. 
 • Als de behandeling klaar is, wordt indien nodig op 1;5 meter afstand kort overlegd met de ouder. 
 • Bij hele jonge kinderen waar speltherapie ingezet wordt, zal ik zelf eventueel een mondkapje en handschoenen gebruiken omdat de 1;5 meter afstand dan niet werkbaar is. 
 • Als het niet lukt met uw kind alleen in mijn spreekkamer te werken zal ik u als ouder erbij roepen. Uiteraard houden therapeut en ouder ook de nodige afstand! 
 • Alles dient binnen 30 minuten te gebeuren, inclusief overleg en volgende afspraak maken. De behandeling van uw kind in mijn spreekkamer zal daarom korter zijn nl 20 min. 

Samen doen we er alles aan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ik vertrouw erop dat u begrip heeft voor de genomen maatregelen. 

U bent steeds van Harte Welkom en voor vragen kunt u altijd bij mij terecht. 

Dorien Snouwaert, logopediste Gezondheidscentrum Noordwijkerhout. 

Welkom bij mijn Logopediepraktijk!

Een goede keus want de logopediepraktijk van Dorien Snouwaert te Noordwijkerhout bestaat reeds sinds 1990. Er is een ruime ervaring met een variatie aan logopedische stoornissen, zie bovenstaand menu.

De praktijk is toegankelijk voor alle leeftijdsvariaties.Voor kinderen vanaf ongeveer 3 jaar tot en met volwassenen.
Goede spraak- en taalvaardigheden, een normale stemgeving, vloeiend spreken, juiste mondgewoonten (correcte lipsluiting in rust en slikfunctie) en vermindering spreek- en/of slikproblemen na een beroerte, zijn essentieel voor ons menselijk functioneren en goede communicatie met elkaar! Ik wil u graag met uw hulpvraag hieromtrent helpen!

Gevestigd in het Gezondheidscentrum te Noordwijkerhout. Hier zijn tevens andere medische en para-medische specialisten ondergebracht mn. huisartsen,consultatiebureau-arts, schoolarts als onderdeel van de GGD, (kinder)fysiotherapeuten, CJG (Centrum Jeugd en Gezin), GGD, 1 apotheek en een kunstzinnig therapeut. Ook is er een woon-zorgcentrum voor ouderen.

Mijn praktijk is een zg. eenmanspraktijk. Zowel de behandeling als de gehele organisatie is in handen van Mw. D. Snouwaert.

Ik hoop U of uw kind binnenkort te mogen ontvangen op mijn praktijk indien logopedische interventie gewenst is. U kunt hiervoor bellen binnen kantooruren op alle dagen behalve woensdagochtend en donderdag, op het praktijknummer: 0252-374962. Of op woensdagochtend en donderdag op het tel.no.06-40115348. U kunt zich ook aanmelden via deze website.

Ik ben:

 • lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
 • geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en voldoe aan alle nascholingseisen
 • gecontracteerd met alle zorgverzekeraars en gebruik van PREM (patientervaringsonderzoeken) via CTO-logo bij desbetreffende verzekeraars
 • DTL proof wat betekent dat ik zonder verwijzing van een arts voor de meeste klachten direct toegankelijk ben.
 • opleidingsplaats voor studenten logopedie in opleiding.

Openingstijden:

Maandag , dinsdag en vrijdag van 8.30u tot 17.30u
Woensdagmiddag van 12.30u tot 18.00u