Logopedie voor Volwassenen

 • Stemproblemen
 • Globusgevoel
 • Slikproblemen
 • Afasie
 • Dysartrie
 • Problemen met spreken en slikken tgv Parkinson/ MS
 • Stotteren
 •  Broddelen
 • Slecht verstaanbaar door te snel spreken of accentvorming
 • Snurken

Logopedie voor Kinderen

 • Articulatie(klank) stoornissen
 • Vertraagde taalontwikkeling(soms door meertaligheid)
 • Taalontwikkelingsstoornissen
 • Stotteren
 • Broddelen
 • Stemmisbruik
 • Schisis en Nasaliteitsproblematiek
 • Afwijkende mondgewoonten (open mondademhaling, afwijkende slikfunctie, duimen/nagelbijten)

Welkom bij mijn Logopediepraktijk!

Een goede keus want de logopediepraktijk van Dorien Snouwaert te Noordwijkerhout / gemeente Noordwijk bestaat reeds sinds 1990. Er is een ruime ervaring met een variatie aan logopedische stoornissen, zie bovenstaand menu.

De praktijk is toegankelijk voor alle leeftijdsvariaties. Ik behandel klanten afkomstig uit Noordwijkerhout maar ook de omringende dorpen als Noordwijk, Katwijk, Lisse, Hillegom.Voor kinderen vanaf ongeveer 3 jaar tot en met volwassenen.

Goede spraak- en taalvaardigheden, een normale stemgeving, vloeiend spreken, juiste mondgewoonten (correcte lipsluiting in rust en slikfunctie) en vermindering spreek- en/of slikproblemen na een beroerte, zijn essentieel voor ons menselijk functioneren en goede communicatie met elkaar! Ik wil u graag met uw hulpvraag hieromtrent helpen!

Gevestigd in het Gezondheidscentrum te Noordwijkerhout.  Hier zijn tevens andere medische en para-medische specialisten ondergebracht mn. huisartsen, consultatiebureau-arts, schoolarts als onderdeel van de GGD, (kinder)fysiotherapeuten, CJG (Centrum Jeugd en Gezin), GGD, 1 apotheek en een kunstzinnig therapeut. Ook is er een woon-zorgcentrum voor ouderen.

Mijn praktijk is een zg. eenmanspraktijk. Zowel de behandeling als de gehele organisatie is in handen van mij, Dorien Snouwaert.

Ik hoop U of uw kind binnenkort te mogen ontvangen op mijn praktijk indien logopedische interventie gewenst is. U kunt hiervoor bellen binnen kantooruren op alle dagen behalve woensdagochtend en donderdag, op het praktijknummer: 0252-374962. Of op woensdagochtend en donderdag op het tel.no.06-40115348. U kunt zich ook aanmelden via deze website.

Ik ben:

 • lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
 • geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en voldoe aan alle nascholingseisen
 • gecontracteerd met alle zorgverzekeraars en gebruik van PREM (patientervaringsonderzoeken) via Mediquest bij desbetreffende verzekeraars
 • DTL proof wat betekent dat ik zonder verwijzing van een arts voor de meeste klachten direct toegankelijk ben.
 • opleidingsplaats voor studenten logopedie in opleiding.

Openingstijden:

Maandag , dinsdag en vrijdag van 8.30u tot 17.30u
Woensdagmiddag van 12.30u tot 18.00u