Sinds begin deze week is het beleid in de strijd tegen het Coronavirus voor ons als zorgverleners/paramedici wederom aangepast. Dit houdt het volgende in:

Logopedisten blijven zorg geven!

Echter wij behandelen nu hoofdzakelijk via beeldbellen (telelogopedie). Dit op grond van het advies van minister De Jonge. 

Alleen op indicatie van een arts kunnen per uitzondering fysieke behandelingen plaatsvinden en indien er geen verkoudheidsklachten, hoest en ademhalingsproblemen zijn en geen koorts boven 38 graden!

De online logopedische behandelingen worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed!

U krijgt via sms of mail een link waarmee u op eenvoudige wijze kunt inloggen op mijn systeem.

Nog steeds geldt, dat nieuwe aanmeldingen zeer welkom zijn. Met mijn videoconsult-systeem kan zelfs een intake online gedaan worden. Ook de behandelingen kunnen via dit online systeem naar voldoening uitgevoerd worden. Uiteraard gaat niets boven echt contact maar in deze bijzondere tijd is videobehandeling een heel welkom en goed alternatief.

U kunt  telefonisch of via mijn website een nieuwe aanmelding doen!

Bij vragen kunt u mij  altijd telefonisch benaderen op tel.nr. 0252-374962 of 06-40115348.

Ik wens u veel moed en sterkte in deze tijden. Blijf vooral gezond!

Welkom bij mijn Logopediepraktijk!

Een goede keus want de logopediepraktijk van Dorien Snouwaert te Noordwijkerhout bestaat reeds sinds 1990. Er is een ruime ervaring met een variatie aan logopedische stoornissen, zie bovenstaand menu.

De praktijk is toegankelijk voor alle leeftijdsvariaties.Voor kinderen vanaf ongeveer 3 jaar tot en met volwassenen.
Goede spraak- en taalvaardigheden, een normale stemgeving, vloeiend spreken, juiste mondgewoonten (correcte lipsluiting in rust en slikfunctie) en vermindering spreek- en/of slikproblemen na een beroerte, zijn essentieel voor ons menselijk functioneren en goede communicatie met elkaar! Ik wil u graag met uw hulpvraag hieromtrent helpen!

Gevestigd in het Gezondheidscentrum te Noordwijkerhout. Hier zijn tevens andere medische en para-medische specialisten ondergebracht mn. huisartsen,consultatiebureau-arts, schoolarts als onderdeel van de GGD, (kinder)fysiotherapeuten, CJG (Centrum Jeugd en Gezin), GGD, 1 apotheek en een kunstzinnig therapeut. Ook is er een woon-zorgcentrum voor ouderen.

Mijn praktijk is een zg. eenmanspraktijk. Zowel de behandeling als de gehele organisatie is in handen van Mw. D. Snouwaert.

Ik hoop U of uw kind binnenkort te mogen ontvangen op mijn praktijk indien logopedische interventie gewenst is. U kunt hiervoor bellen binnen kantooruren op alle dagen behalve woensdagochtend en donderdag, op het praktijknummer: 0252-374962. Of op woensdagochtend en donderdag op het tel.no.06-40115348. U kunt zich ook aanmelden via deze website.

Ik ben:

  • lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
  • geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en voldoe aan alle nascholingseisen
  • gecontracteerd met alle zorgverzekeraars en gebruik van PREM (patientervaringsonderzoeken) via CTO-logo bij desbetreffende verzekeraars
  • DTL proof wat betekent dat ik zonder verwijzing van een arts voor de meeste klachten direct toegankelijk ben.
  • opleidingsplaats voor studenten logopedie in opleiding.

Openingstijden:

Maandag , dinsdag en vrijdag van 8.30u tot 17.30u
Woensdagmiddag van 12.30u tot 18.00u