Mijn logopediepraktijk

Sinds 1990 is de praktijk in bedrijf. Aanvankelijk als eenmanspraktijk. Later met een aantal logopedisten in dienstverband erbij. De praktijk had 2 locaties nl.  in Noordwijkerhout en in Voorhout. De locatie Voorhout is verkocht aan een collega en zelf ben ik op de locatie in Noordwijkerhout werkzaam gebleven. Er was steeds een goede toestroom aan patienten/klanten mede door de uitbreiding van de woongebieden in beide dorpen. De steeds groter wordende populatie deed de praktijken groeien.

Medio juni 2006 ben ik verhuisd van de Pilarenlaan 1 naar het prachtige nieuwe gezondheidscentrum aan de Via Antiqua 17.

Omdat ik hier met meerdere (para)medische disciplines ben gevestigd is multi-disciplinaire samenwerking beter mogelijk. Overleg met de consultatiebureau-arts, schoolarts of huisarts is zo makkelijker te regelen. Dit komt ten goede aan een optimale behandeling van de patient.

Ook voor de patienten is dit praktischer. Een voor behandeling benodigde verwijzing via de huisarts is zo bv. aangevraagd. Er kunnen afspraken gecombineerd worden zodat maar 1x de weg van huis naar therapeut te gaan is.

Daarnaast is het centrum ruim, open, mooi en gebruiksvriendelijk opgezet. Makkelijk toegankelijk ook voor rolstoelgebruikers of gezin met kinderen/kinderwagens e.d.

Met veel plezier doe ik hier dagelijks mijn werk als logopediste en wil daarbij graag een actieve bijdrage leveren aan het verbeteren van de communicatie van kinderen, adolescenten en volwassenen.

Ik ben een all-round logopediste wat betekent dat ik van alle mogelijk logopedische stoornissen kennis heb en deze kan behandelen. Echter met uitzondering van eet en drinkstoornissen en gehoorstoornissen.

 

Vaak voorkomende behandelingen zijn:

 • Spraak- taalachterstand bij jonge kinderen
 • Taalachterstanden bij twee- of meertalig opgevoede kinderen
 • Articulatiefouten bij kinderen
 • Algemene spraakproblemen bij volwassenen
 • Afasie en dysartrie bij volwassenen/ouderen na herseninfarct(TIA of CVA) of bij degeneratieve ziekten(Parkinson, MS e.d.)

Mijn specialisaties zijn:

 • OMFT= Orale Myofunctionele therapie.
  Deze therapie verhelpt problemen in het mondgedrag nl. open mondademhaling, slappe tongfunctie tijdens rust, slikken en spreken. Het gevolg van deze afwijkingen is negatieve invloed op de gebitsontwikkeling en meer kans op verkoudheden, oorontstekingen.
 • Stemtherapie een speciaal gebied kennis- en ervaringsgebied.
  U kunt bij mij terecht voor heesheid of anderszins moeite met stemgeven door diverse oorzaken ( zie meer info op het desbetreffende stoornisgebied links).
  Als onderdeel van de stemtraining kan(afhankelijk van de aard van het stemprobleem)
  de zg LaxVox-training gedaan worden.
  Hierbij wordt geluid geproduceerd door een speciale dunne siliconenslang.
  Doel is het verbeteren van de coordinatie tussen houding, adem en stem en het verbeteren van de beweging van de stemplooien.  Hierdoor wordt de stemkwaliteit beter.
 • Spellingstherapie.
  Kinderen met specifieke spellingsproblemen kunnen ook bij mij terecht. Ik beschik over een speciaal spellingspakket waarbij vaak voorkomende moeilijkheden binnen het spellingsonderwijs nog eens aan bod
  kunnen komen cq extra aandacht krijgen.

Ik ben aangesloten bij  onze beroepsvereniging , de NVLF wat staat voor Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Op de website staat veel informatie over en voor logopedisten maar ook voor u als potentiele patient. Als u een kijkje wilt nemen kan dat op www.nvlf.nl. Tevens op www.ikbenlogopedist.nl.