Algemene procedure bij aanvang behandeling:

Aanmelding
U kunt telefonisch of via de website een afspraak maken. Aanmelding kan op verwijzing van een arts, maar ook direct. Controleer of uw zorgverzekering DTL ([Directe Toegankelijkheid Logopedie) vergoed.

Het eerste gesprek
Het eerste gesprek duurt een half uur. Tijdens dit intakegesprek worden alle persoonsgegevens genoteerd en wordt de klacht besproken.Er wordt digitaal een dossier aangemaakt, Ook worden er afspraken gemaakt voor verder onderzoek en behandeling.

De diagnose
Na het afnemen van logopedische tests indien nodig, kan een diagnose worden gesteld. Aan de hand van deze diagnose wordt een behandelplan gemaakt, waarna de behandelingen worden gegeven. In sommige gevallen zijn al onderzoeken gedaan en worden deze gebruikt om de behandelinhoud verder te bepalen.

De therapie
De behandelingen duren een half uur en vinden meestal 1 of 2 maal per week plaats in de praktijkruimte. Indien nodig, is ook behandeling aan huis mogelijk. Ouders van kinderen kunnen bij de behandelingen aanwezig zijn en meedoen met de oefeningen. De patiënt krijgt meestal oefeningen en adviezen mee naar huis, in een speciaal aangelegd logopedieschrift.

Na de behandeling. Wanneer de behandeling is afgerond, wordt er zo nodig een afspraak voor controle gemaakt.

Informatie met betrekking tot behandelafspraken
Wanneer u niet in staat bent om een afspraak na te komen, kunt u zich uiterlijk 24 uur vóór de afspraak telefonisch afmelden. Bij plotselinge ziekte kunt u zich op de dag van de afspraak voor 9.00 uur ’s ochtends afmelden. Het is tevens mogelijk om ’s avonds en in het weekend te bellen. Bij te late afmelding worden de kosten voor gereserveerde tijd niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u deze zelf te betalen. Bij de intake krijgt u de daarvoor relevante informatie op een duidelijk overzicht mee.

Klachten.Mijn praktijk heeft  een klachtenprocedure. De folder met alle informatie hierover vindt u op de volgende website:    http://www.logopedie.nl/bestanden/logopedie/algemeen/klachtenfolder.pdf