Directe Toegankelijkheid Logopedie

Direct naar de logopedist
Met ingang van 1 augustus 2011 kunt u zonder verwijsbrief van een arts naar de logopedist. Logopedie is dan direct toegankelijk.

Afspreken zonder verwijsbrief
Vanaf 1 augustus 2011 kunt u zelf een afspraak maken met een logopedist. Een verwijsbrief van uw huisarts of specialist is niet meer nodig.
Het ministerie van Volksgezondheid heeft besloten om de toegang tot logopedie makkelijk te maken. Dit besluit heet Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL). Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de directe toegankelijkheid, raadpleeg daarom uw polisvoorwaarden of overleg bij het maken van een eerste afspraak met ons wat de voorkeur heeft!

Wilt u liever eerst met uw huisarts overleggen? Dat kan. Dan kunt u uw huisarts alsnog om een verwijsbrief vragen.