Vergoeding

U kunt bij ons op afspraak terecht. Wij hebben met nagenoeg alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Dit betekent dat wij rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareren, zodat u geen rekening van ons ontvangt.

Voor het jaar 2023 heb ik helaas geen contract met zorgverzekeraar VGZ en onderhavige labels nl Umc, Iza, Univé, Zekur, Izz.
Klanten met deze verzekeringen zijn echter ook welkom maar krijgen aldus zelf de factuur. Een deel wordt vergoed en een deel moet door de klant zelf aan mij vergoed worden afhankelijk van welke soort polis u heeft. Informeert u vooraf goed bij uw zorgverzekeraar!

Is uw kind jonger dan 18 jaar dan zal logopedische begeleiding niet ten koste gaan van uw eigen risico. Vanaf 18 jaar is dat wel het geval.

Het kan bij uitzondering voorkomen dat het rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar niet lukt. In dat geval zal u rechtstreeks de factuur van ons ontvangen.

Wij vragen u op de eerste afspraak een verwijzing, het pasje van de zorgverzekeraar, en een identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart van het patiënt /cliënt) mee te nemen. De verwijzing kunt u krijgen van een (huis)arts, tandarts of specialist. Ik wil u vragen deze digitaal te laten versturen via Zorgdomein. Zo kan ik relevante gegevens efficiënter overnemen in mijn EPD (=Elektronisch Patiënten Dossier).

Hoe vaak een behandeling plaats gaat vinden hangt af van het logopedisch probleem en de motivatie. Een behandeling duurt 25 minuten. De resterende 5 min heeft de behandelaar nodig voor het ingeven van behandelgegevens in het EPD.

Er wordt bij afronding behandeling een korte rapportage naar de verwijzer verstuurd via de beveiligde Zorgmail.

Indien speciale rapportage nodig is voor scholen of hulporganisaties als Auris, Kentalis wordt hiervoor een apart tarief in rekening gebracht naar de aanvrager of ouder. Dit wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed helaas. Het tarief wordt met de klant of ouder vooraf besproken.

Verzuimbebeleid

Er wordt tevens een verzuimbeleid gehanteerd.
Dit betekent dat niet of niet tijdig (een dag van te voren) afgemelde afspraken bij uzelf in rekening worden gebracht.
U moet dan de behandeling zelf betalen en kan niet bij uw verzekeraar worden gedeclareerd!